Get Adobe Flash player

Aan elke activiteit is een bepaalde beroepscompetentie gekoppeld. Dit is een van de zeven competenties die zijn opgesteld door de KNMvD in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde ten aanzien van het beroepscompetentieprofiel.

De beroepscompetentieprofielen zijn in het leven geroepen om de studenten tijdens hun studietijd al in aanraking te laten komen met de door de KNMvD gehanteerde beroepscompetentieprofielen bij het Centraal basisKwaliteitsRegister Dierenartsen (CKRD).

 

De competenties zijn als volgt:

  • Veterinair Handelen (VH)
  • Communiceren (Cm)
  • Samenwerken (Sw)
  • Ondernemen (On)
  • Wetenschappelijk Handelen (WH)
  • Gezondheid en Welzijn (GW)
  • Persoonlijke Ontwikkeling (PO)

 

Meer informatie over het CKRD en beroepscompetentieprofielen is te vinden op de site van de KNMvD en Kwaliteit Diergeneeskunde.

Activiteiten

Geen weer te geven evenementen